Polityka Ochrony Prywatności

Data wydania: maj 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023 r.

1. WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka ochrony prywatności („Polityka ochrony prywatności”) zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki firma Eden Springs sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („EDEN”) wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników podczas przeglądania lub korzystania przez nich naszej witryny internetowej www.eden.pl (dalej: „Witryna internetowa” lub „Witryna”) oraz aplikacji mobilnej „Primo Eden” przeznaczonej dla użytkowników urządzeń mobilnych (dalej: „Aplikacja mobilna” lub „Aplikacja”), jak również ich praw w tym zakresie.
Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez użytkownika lub uzyskiwanych od użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej lub Aplikacji mobilnej i korzystania z nich, niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądanie Witryny internetowej lub Aplikacji mobilnej, zakup naszych produktów lub usług, uzyskiwanie od nas informacji, kontakt z nami, składanie wniosków, czy korzystanie z funkcji bądź usług dostępnych na Witrynie internetowej lub Aplikacji mobilnej.
Firma EDEN szanuje prawo do prywatności i przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym nowego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., a także wszelkich innych przepisów, które mogą je w przyszłości rozbudować lub uzupełnić.
Zalecamy dokładne zapoznanie się z naszą Polityką ochrony prywatności dla pewności, że rozumiesz, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane podczas korzystania przez Ciebie Witryny lub Aplikacji mobilnej.

2. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?
Administratorem danych jest osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, administrator decyduje, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane.
Dla celów niniejszej Polityki ochrony prywatności administratorem danych jest firma EDEN: Eden Springs sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10, NIP 677 006 65 41, KRS 108260, REGON 350279590, Nr rejestrowy BDO: 000007390, Kapitał zakładowy 70 913 500 zł, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE EDEN W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów:
Administrator danych: Eden Springs sp. z o.o.
Adres pocztowy: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10 (Polska)
Telefon: (+48) 22 735 52 00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Radtke
Można również skontaktować się z nami pocztą e-mail pod adresem iod@pl.edensprings.com.

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE? 
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

5. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ FIRMĘ EDEN?
Dla celów określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności firma EDEN zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
a)    Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dokument tożsamości (numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny cudzoziemca, numer paszportu lub zezwolenia na stały pobyt).
b)    Dane kontaktowe: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego.
c)    Dane transakcyjne: informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach i przyjmowaniu należności, metodach płatności, dane bankowe, dane karty kredytowej lub debetowej, wskazówki dotyczące dostawy (tylko jeśli zdecydowałeś się podać takie wskazówki) i wszelkie inne dane związane z transakcjami, które zawierasz z nami.
d)    Dane elektroniczne: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskujesz dostęp do Witryny, informacje o przeglądaniu, aktywność w Witrynie lub Aplikacji Mobilnej, lokalizacja użytkownika, token do logowania (zabezpieczony szyfrowaniem).
Firma EDEN nie zbiera w sposób zamierzony informacji o małoletnich poniżej 16 roku życia, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to jednoznaczną zgodę. Gwarantujesz, że masz ukończone 16 lat. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że firma EDEN posiada dane osobowe małoletnich poniżej 16 roku życia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE EDEN W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?, a wówczas dane te zostaną usunięte.

6. ZBIERANIE I POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Firma EDEN zbiera i przetwarza dane osobowe, które nam dobrowolnie podajesz podczas interakcji z naszą Witryną lub Aplikacją mobilną, w szczególności w następujących okolicznościach:
pytanie o informacje lub oferty dotyczące naszych produktów i usług;
subskrypcja naszego biuletynu;
rejestracja w naszej Strefie Klienta / Aplikacji mobilnej lub odnowienie dostępu do Strefy Klienta / Aplikacji mobilnej;
sprawdzenie dostępności usługi w domu lub lokalizacji;
nabycie produktów lub usług firmy EDEN;
korzystanie z Twoich przechowywanych informacji dotyczących płatności dla celów przyszłych transakcji;
zwracanie się o pomoc techniczną lub pomoc związaną z usługami firmy EDEN;
wysłanie nam CV w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.
Klient jest zobowiązany do podania wyłącznie takich danych osobowych, jakie są niezbędne do świadczenia na jego rzecz usług przez firmę EDEN lub udostępniania mu funkcji Witryny, które zamówił.
Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn od firmy EDEN, musisz podać nam swój adres e-mail. Jeśli zwrócisz się do nas z prośbą o informacje lub zechcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali, musisz podać nam dane kontaktowe niezbędne do tego celu. Jeśli zechcesz nabyć jakikolwiek produkt lub usługę, które firma EDEN udostępnia w swojej Witrynie lub Aplikacji, konieczne będzie podanie nam między innymi adresu pocztowego, na który będziemy mogli wysłać zamówienie. Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych, nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie naszych usług.
Wszystkie pola wskazane w Witrynie lub Aplikacji (z wyjątkiem dobrowolnych pól wyboru dotyczących zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej i zgody klientów dokonujących jednorazowego zakupu na przechowywanie przez EDEN informacji dotyczących karty debetowej/kredytowej) są niezbędne dla wykonania umowy.
Jeśli otrzymamy nie wszystkie wymagane informacje albo otrzymamy nietypową lub nieprawidłową odpowiedź, nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego zapytania lub zapewnić Ci odpowiedniej usługi bądź funkcji.
W każdym przypadku gwarantujesz i odpowiadasz za prawdziwość, dokładność, aktualność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązujesz się do ich aktualizacji.
Nie jest konieczne podawanie nam danych osobowych w celu przeglądania Witryny. Jednakże podczas odwiedzania naszej Witryny firma EDEN zbiera, automatycznie i za pośrednictwem plików cookie, w zależności od ustawień przeglądarki, następujące informacje: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskujesz dostęp do Witryny, informacje o przeglądaniu, aktywność na Witrynie lub Aplikacji mobilnej, lokalizacja użytkownika, token do logowania (zabezpieczony szyfrowaniem).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce w sprawie plików cookie.

7. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe, które nam przekazujesz i które od Ciebie otrzymujemy, są wykorzystywane do przetwarzania Twoich żądań i transakcji, świadczenia na Twoją rzecz wysokiej jakości usług oraz informowania Cię o możliwościach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Poniżej przedstawiamy konkretne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a)    Udzielanie Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usług. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
b)    Wysyłanie Ci naszego biuletynu z informacjami, promocjami, kampaniami i aktualnościami dotyczącymi produktów i usług Grupy Eden oraz produktów i usług podmiotów zewnętrznych, wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę EDEN. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
c)    Sprawdzanie dostępności usługi w domu lub lokalizacji. W tym przypadku konieczność podjęcia kroków, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
d)    Twoja rejestracja jako klienta, przetwarzanie transakcji, zarządzanie relacjami umownymi, zapewnienie dostępu do prywatnego obszaru klienta, przesyłanie istotnych informacji o produktach i usługach, powiadomień o dostawie, konserwacji, fakturowaniu, odbiorach i płatnościach, transakcjach procesowych i metodach płatności, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami, zarządzanie programami lojalnościowymi, rabatami i promocjami, przeprowadzanie badań satysfakcji bądź ankiet dotyczących produktów i usług wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę EDEN. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku klientów indywidualnych, realizacja umowy sprzedaży produktów lub umowy o świadczenie usług zawartej z firmą EDEN, natomiast w przypadku klientów korporacyjnych — nasz uzasadniony interes w zawieraniu umów i świadczeniu usług na rzecz firmy, w której osoba zainteresowana jest zatrudniona lub na rzecz której świadczy usługi.
e)    Utworzenie konta umożliwiającego dostęp do Strefy Klienta oraz Aplikacji Mobilnej, odnowienie dostępu do Strefy klienta oraz zapewnienie dostępu do informacji i usług w niej dostępnych: informacji o koncie klienta, fakturowaniu i płatnościach, składaniu zamówień, informacji o produktach i usługach wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę EDEN, zarządzaniu programami lojalnościowymi, rabatach i promocjach. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku klientów indywidualnych, realizacja umowy sprzedaży produktów lub umowy o świadczenie usług zawartej z firmą EDEN, natomiast w przypadku klientów korporacyjnych — nasz uzasadniony interes w zawieraniu umów i świadczeniu naszych usług na rzecz firmy, w której osoba zainteresowana jest zatrudniona lub na rzecz której świadczy usługi.
f)    Odpowiadanie na prośby o wsparcie techniczne lub pomoc związaną z usługami firmy EDEN. W takim przypadku Twoja zgoda i wykonanie umowy są podstawami prawnymi do przetwarzania Twoich danych.
g)    Przechowywanie danych i kontaktowanie się z Tobą w zakresie procesów rekrutacji i wyboru pracowników w firmie EDEN, a także zarządzanie Twoim udziałem w tych procesach. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
h)    W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody — przesyłanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę EDEN, naszych publikacji, badań opinii, informacji promocyjnych i reklamowych, kuponów, ofert (w tym ofert personalizowanych) oraz rekomendacji dotyczących naszych produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez firmę EDEN, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i w oparciu o profil utworzony przez firmę EDEN, telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, w wiadomościach SMS i MMS. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
i)    Zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej lub Aplikacji mobilnej i informacji. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w zapewnieniu bezpiecznego środowiska i zapobieganiu szkodom dla systemów firmy EDEN oraz informacji użytkowników, jak również nieuprawnionemu dostępowi do systemów firmy EDEN i informacji użytkowników oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu.
j)    Na potrzeby zarządzania wewnętrznego: planowanie, alokacja zasobów, opracowywanie polityki, poprawa jakości, analizy strategiczne, marketing i rozwój handlowy, monitorowanie, audyty, zgodność z wymogami prawnymi i zastosowanie tam, gdzie jest to konieczne, środków prawnych, ocena i sprawozdawczość. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w zrozumieniu i przeanalizowaniu rozwoju naszej działalności, doskonaleniu naszych produktów i usług oraz poszukiwaniu sposobów rozwoju i udoskonalania naszej działalności.
k)    Jeśli chodzi o wykorzystywanie i przeznaczenie plików cookie prosimy o zapoznanie się z naszą Polityce w sprawie plików cookie. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać, wysyłając na adres iod@pl.edensprings.com wiadomość zawierającą imię i nazwisko oraz adres do celów komunikacji i weryfikacji, a także dane niezbędne do przetworzenia wniosku. Możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem dowolnego z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności: Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE EDEN W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Pamiętaj, że otrzymywanie informacji marketingowych nie jest dla nas niezbędne do utrzymania relacji z Tobą. Jeśli wolisz nie otrzymywać wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.
W przypadku klientów, dokonujących jednorazowego zakupu, przechowywanie informacji na temat ich karty debetowej lub kredytowej nie jest niezbędne do wykonania relacji handlowej z EDEN, a w konsekwencji, jeśli wyraziłeś zgodę, aby Eden przechowywał dane Twojej karty dla celów przyszłych zakupów, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie (kontaktując się z nami poprzez którykolwiek z kanałów wskazanych w ustępie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE EDEN W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?). W przypadku okresowych dostaw (klientowi, który najmuje urządzenie), przechowywanie i przetwarzanie danych Twojej karty (lub danych dotyczących banku, w zależności od okoliczności) przez EDEN jest niezbędne z uwagi na ciągły charakter relacji i okresowość i systematyczność opłat za usługi.
W jakim stopniu podejmowanie decyzji jest zautomatyzowane?
Firma EDEN nie wykorzystuje w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji do angażowania się w stosunki umowne z klientami, ich rozwijania czy rozwiązywania. W razie wykorzystania tych procesów w konkretnym przypadku poinformujemy Cię o tym, powiadomimy Cię o przysługujących Ci w tym względzie prawach i spełnimy nasze zobowiązania prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czy stosujecie profilowanie?
W celu zaoferowania klientom produktów i/lub usług zgodnych z ich zainteresowaniami oraz w celu poprawy środowiska użytkownika możemy opracowywać „profile handlowe” w oparciu o uzyskane informacje. Na podstawie tego profilu nie będą jednak podejmowane decyzje automatyczne.

8. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Wykorzystujemy, przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Firma EDEN nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych klientów podmiotom zewnętrznym i przekazuje dane osobowe osobom albo podmiotom tylko wtedy, gdy uzyska uprzednią zgodę właściciela lub na podstawie bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy zgoda ta nie jest konieczna do konkretnego przekazania.
Będziemy udostępniać lub zapewniać osobom trzecim dostęp do danych osobowych klientów, gdy będzie to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych poniżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. Nasi dostawcy. Firma EDEN będzie przekazywać lub zapewniać dostęp do danych osobowych klientów firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych w punkcie 7 niniejszej Polityki ochrony prywatności DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? — CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: usługi informatyczne, platformy internetowe oraz aplikacja mobilna, zarządzanie zamówieniami i wysyłkami, przetwarzanie płatności, dystrybucja poczty e-mail, centra telefonicznej obsługi klienta, usługi pozycjonowania stron internetowych, marketing, analizy rynku, badania satysfakcji klientów i organizacja kampanii promocyjnych. Jeśli którykolwiek z tych dostawców usług będzie potrzebował dostępu do danych osobowych naszych klientów, będzie z nich korzystać wyłącznie w celu świadczenia na naszą rzecz usług i zgodnie z naszymi poleceniami. Wymagamy od dostawców również zachowania poufności i bezpieczeństwa danych oraz ich zwrotu bądź zniszczenia, gdy przestaną ich potrzebować. Niektórzy z tych dostawców mają siedziby za granicą, więc przekazywanie im danych może wiązać się z międzynarodowym transferem danych osobowych klientów, co opisano w punkcie 8.d.
b. Zobowiązania prawne: firma EDEN może przekazywać dane osobowe klientów, gdy jest to konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych, w tym zobowiązania związanego z przekazywaniem danych właściwym organom, sędziom czy sądom. Dotyczy to również stosowania się do żądań organów władzy związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
c. Spółki Grupy Eden: firma EDEN zapewnia dostęp do danych osobowych klientów spółkom Grupy Eden w celach opisanych w punkcie 7) niniejszej Polityki ochrony prywatności DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH lub gdy jest to wymagane do ustalenia, wykonania albo obrony roszczeń prawnych bądź w celu spełnienia wymogów ustawowych. Firma EDEN zapewnia dostęp do danych osobowych klientów firmom należącym do Grupy Eden, które świadczą na naszą rzecz usługi i przetwarzają dane. Spółki Grupy Eden prowadzą działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza nim, dlatego też takie przekazywanie danych może wiązać się z międzynarodowym transferem danych osobowych klientów, co opisano w punkcie 8.d). Dodatkowe informacje na temat Grupy Eden i jej struktury można znaleźć pod adresem https://www.edensprings.com/about-us/.
d. Międzynarodowe transfery danych. Twoje dane mogą zostać ujawnione innym spółkom z Grupy Eden oraz podmiotom przetwarzającym dane, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. W pewnych przypadkach przepisy prawa krajów spoza EOG nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak te, które obowiązują na terenie EOG. Jednakże w zakresie, w jakim dane osobowe klientów są przekazywane poza EOG, takie przekazywanie będzie oparte na decyzjach dotyczących adekwatności lub standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

9. JAKIE ŚRODKI STOSUJEMY W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Firma EDEN podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych klientów przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, przypadkową lub zabronioną modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym środki niezbędne do przeciwdziałania wszelkim podejrzewanym naruszeniom ochrony danych osobowych.
Witryna i Aplikacja zawierają system logowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła, za pośrednictwem którego dostęp do prywatnego obszaru Strefy Klienta mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Firma EDEN w żadnym momencie nie będzie wykorzystywać tych informacji do żadnych celów innych niż konserwacja wspomnianej Strefy Klienta, zarządzanie relacjami biznesowymi z klientami oraz oferowanie usług dostępnych w Strefie Klienta.
Zobowiązujesz się do zachowania i używania nazwy użytkownika z należytą starannością i zapobiegliwością. Korzystanie z hasła jest osobiste i niezbywalne, a przekazywanie hasła osobom trzecim jest niedozwolone, nawet jeśli ma charakter tymczasowy. W związku z tym musisz podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia hasła, zapobiegając jego wykorzystaniu przez osoby trzecie. Dlatego ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z hasła, a firma EDEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody związane z niewłaściwym korzystaniem z hasła.
Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że Twoje hasło jest używane przez osoby trzecie albo że dane osobowe mogą być nadużywane bądź wykorzystywane bez upoważnienia, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas poprzez jeden z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE EDEN W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

10. NA JAK DŁUGO ZATRZYMUJEMY DANE KLIENTÓW?
Firma EDEN zatrzymuje dane osobowe klientów na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy klienci skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.
Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.
Dla określenia odpowiedniego okresu zatrzymywania danych stosujemy następujące kryteria:
a)    Dane niezbędne do przekazania Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usługi, będą zatrzymywane na okres niezbędny do reagowania i rozpatrywania tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
b)    Dane niezbędne do wysłania Ci biuletynu będą zatrzymywane tak długo, jak długo nie wycofasz swojej zgody lub nie poinformujesz nas o chęci dalszego otrzymywania biuletynu, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
c)    Dane wymagane do rejestracji w naszej Strefie Klienta będą zatrzymywane na cały okres trwania umowy z firmą EDEN, tak długo, aż zrezygnujesz z subskrypcji obszaru prywatnego, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
d)    Dane niezbędne do sprawdzania dostępności usług w Twoim domu lub lokalizacji będą zatrzymywane tak długo, jak będzie to bezwzględnie konieczne do tych celów, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
e)    Dane związane z nabywaniem produktów i usług firmy EDEN w ramach relacji umownej będą zatrzymywane przez okres obowiązywania umowy z firmą EDEN lub przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy z firmą EDEN, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
f)    Dane niezbędne do reagowania na wnioski klientów o pomoc techniczną lub związane z produktami i usługami firmy EDEN, będą zatrzymywane na okres niezbędny do rozpatrzenia tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
g)    Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, Twoje dane będą zatrzymywane tak długo, aż wycofasz swoją zgodę lub poinformujesz nas, że nie chcesz dalej otrzymywać tych wiadomości, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
h)    Dane przesłane w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji/wyboru pracowników będą zatrzymywane co do zasady na trzy lata, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
i)    W przypadku umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu dane będą zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i zaleceniami właściwych organów.

11. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA, JEŚLI CHODZI O PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci określone prawa, jeśli chodzi o zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Prawa te są następujące:
a)    Prawo do informacji: masz prawo do uzyskania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.
b)    Prawo dostępu: masz prawo w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia, że w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapewniamy Ci dostęp do tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, a także masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Kopia Twoich danych osobowych, które Ci udostępnimy, będzie bezpłatna, chociaż żądanie dodatkowych kopii może podlegać uzasadnionej opłacie w oparciu o koszty administracyjne. Ze swojej strony możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Twojego żądania.
c)    Prawo do sprostowania danych: masz prawo żądać sprostowania nieścisłych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które mogą być niekompletne, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
d)    Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych między innymi wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zatem firma EDEN może zachować te dane, należycie je blokując, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co by oznaczało, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich dalej przetwarzać w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:
– zakwestionujesz dokładność danych w czasie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
– firma EDEN nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy firmy EDEN przeważają nad Twoimi.
f)    Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to jest stosowane wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
g)    Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo to pozwala Ci na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub do ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.
h)    Prawo do wycofania zgody: w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami (na przykład w celu wysyłania Ci informacji marketingowych), możesz ją w każdej chwili wycofać.
i)    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane można znaleźć pod adresem https://www.uodo.gov.pl.
Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając na adres iod@pl.edensprings.com wiadomość zawierającą imię i nazwisko oraz adres do celów komunikacji i weryfikacji, a także dane niezbędne do przetworzenia wniosku.
Jeśli chcesz wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.
Jeżeli Twoje wnioski będą widocznie bezzasadne lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy albo naliczyć uzasadnioną opłatę, biorąc pod uwagę odpowiednie koszty administracyjne, albo nie zareagować na wniosek.
Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki ochrony prywatności, Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W FIRMIE EDEN W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

12. ZMIANY
Firma EDEN może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę ochrony prywatności w celu dostosowania jej do zmian, jakim może ulegać Witryna lub Aplikacja mobilna lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów albo zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie takie aktualizacje będą publikowane przez firmę EDEN w Witrynie i Aplikacji mobilnej w miarę ich pojawiania się.