Nasze Działania

Sector Education 3
Culligan Image

Pozytywny wpływ na całą planetę

Od mikroskopijnych organizmów po rozległe miasta, woda jest podstawą całego naszego życia. Obecnie świat stoi przed nowymi wyzwaniami, od zmian klimatycznych po żądania większej sprawiedliwości, którym można sprostać jedynie dzięki globalnym wysiłkom. Culligan jest zaangażowany w tworzenie lepszego, bardziej zrównoważonego świata poprzez poprawę zarówno naszego wpływu społecznego, jak i środowiskowego.

Zobacz, jakie kroki podejmujemy i naszą wizję na jutro.
Pobierz nasz najnowszy raport dotyczący środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG),  który szczegółowo opisuje nasze postępy w roku 2022

Culligan Image

Zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem

Zrównoważony rozwój jest wieloaspektowym wyzwaniem, a budowanie bardziej zrównoważonego świata wymaga od nas wszystkich zrobienia tego, co możemy zrobić. Culligan wierzy, że czystsza, zdrowsza woda może przyczynić się do poprawy życia ludzi na całym świecie i jest kluczowym czynnikiem do rozwiązywania innych dużych wyzwań, które staną przed nami w przyszłości.

Naszym celem jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy w obszarach, w których mamy największe doświadczenie, aby naprawdę wpłynąć na zmianę. W tym celu opracowaliśmy podstawowy zestaw zobowiązań, które są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i stanowią punkt ciężkości w naszej pracy na rzecz budowania lepszego świata.

Przeczytaj nasz raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu (PDF) →

Plastikowe odpady

Na świecie w ciągu minuty zużywa się 1 milion jednorazowych plastikowych butelek na wodę.

Zdrowie

Pojawiające się zanieczyszczenia w wodzie stwarzają poważne problemy dla zdrowia publicznego.

Świat

2,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Klimat
Przewiduje się, że globalna emisja gazów cieplarnianych spowoduje wzrost temperatury o 3°C do 2100 roku.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Zobacz nasze dotychczasowe postępy i kroki, które podejmujemy, aby mieć jeszcze większy wpływ na środowisko.

Lider rynku
wśród przyjaznych środowisku i zrównoważonych dostawców wody pitnej premium
40 mld
mniej plastikowych butelek na świecie każdego roku dzięki produktom Culligan
12 mld
jednorazowych butelek pozwala corocznie zaoszczędzić każdy nowy dystrybutor wody z kranu butelki
50%
mniejsze zapotrzebowanie na domowe środki czystości dzięki zastosowaniu zmiękczaczy Culligan i rozwiązań dla całego domu.
13 mln
domów i 140 mln biur na całym świecie korzysta z naszej czystej wody pitnej
91%
redukcji śladu węglowego dzięki wyeliminowaniu z użycia jednorazowych plastikowych butelek poprzez zastosowanie systemów opartych na wydajności.