Rectangle@2x-2

NASZE DZIAŁANIA

POZYTYWNY WPŁYW NA CAŁY ŚWIAT

Od mikroskopijnych organizmów po rozległe miasta, woda jest podstawą całego naszego życia. Obecnie świat stoi przed nowymi wyzwaniami, od zmian klimatycznych po żądania większej sprawiedliwości, którym można sprostać jedynie dzięki globalnym wysiłkom.

W Culligan jesteśmy zaangażowani w tworzenie lepszego, bardziej zrównoważonego świata poprzez poprawę zarówno naszego wpływu społecznego, jak i środowiskowego.

ROZWIĄZYWANIE DZISIEJSZYCH PROBLEMÓW

Zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem

Zrównoważony rozwój jest wieloaspektowym wyzwaniem, a budowanie bardziej zrównoważonego świata wymaga od nas wszystkich zrobienia tego, co możemy. W Culligan wierzymy, że czystsza, zdrowsza woda może przyczynić się do poprawy życia ludzi na całym świecie i jest kluczowym motorem do rozwiązania niektórych z największych wyzwań, które stoją przed nami w przyszłości.

Naszym celem jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy w obszarach, w których jesteśmy najlepiej wyposażeni, aby naprawdę wpłynąć na zmianę. W tym celu opracowaliśmy podstawowy zestaw zobowiązań, które są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i służą jako punkt ciężkości naszej pracy na rzecz budowania lepszego świata.

Factory icon

Zanieczyszczenia
Na świecie w ciągu minuty zużywa się 1 milion jednorazowych plastikowych butelek na wodę.

Cross with circle

Zdrowie
Pojawiające się zanieczyszczenia w wodzie stwarzają poważne problemy dla zdrowia publicznego.

Globe

Global
2,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Hand holding a plant

Klimat
Przewiduje się, że globalna emisja gazów cieplarnianych spowoduje wzrost temperatury o 3°C do 2100 roku.

NASZE PODEJŚCIE DO

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zobacz nasze dotychczasowe postępy i kroki, które podejmujemy, aby mieć jeszcze większy wpływ na środowisko.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Od rozwoju produktu do serwisu i konserwacji, jesteśmy zaangażowani w wywieranie pozytywnego wpływu na poprawę losu ludzkości i ziemi.

STUDIA PRZYPADKÓW

PROWADZENIE Z AUTENTYCZNOŚCIĄ

Nasza rola w tworzeniu lepszego, bardziej zrównoważonego świata to coś więcej niż inicjatywy środowiskowe. Skupiamy się również na kluczowych kwestiach społecznych, takich jak różnorodność, sprawiedliwość i integracja.

Jako organizacja globalna, zatrudniająca pracowników różnych narodowości i środowisk, staramy się tworzyć kulturę, która zachęca każdą osobę do wnoszenia do pracy swoich unikalnych doświadczeń i perspektyw. Wierzymy, że budowanie kadry pracowniczej z różnorodnej reprezentacji kultur, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku, płci, orientacji seksualnej, tożsamości lub ekspresji płciowej oraz możliwości fizycznych jest czymś więcej niż właściwym – jest podstawą naszego sukcesu.