ZANIECZYSZCZENIE WÓD W POLSCE

RODZAJE ORAZ PRZYCZYNY

Co dowiesz się z artykułu:

Woda w znacznej części pokrywa Ziemię, ponieważ aż w 71%, z czego w dużej mierze jest to woda słona. Na hydrosferę składają się zarówno wody oceaniczne, morskie, jeziorne, rzeczne, bagienne, jak i również wody podziemne oraz te powstałe na skutek opadów atmosferycznych. Zasoby wody pitnej w kraju i na świecie nie są wcale tak duże, jak mogłyby się wydawać, a zanieczyszczenie wód w Polsce stale wzrasta. Dowiedz się, jakie są tego przyczyny oraz jak można temu zaradzić!

 

Jaka jest jakość wody w Polsce?

Polska nie posiada bardzo dużych nakładów wody – największy jej procent generują opady atmosferyczne, a pozostała jej część dostarczana jest z zagranicy. Pod względem jakości, wody w Polsce można podzielić na trzy klasy. Pierwsza z nich to najczystsza woda, która cechuje się zaledwie 1% skażenia. Kolejne dwie klasy charakteryzują się już wyższym poziomem nieczystości, który wynosi kolejno 6% i 33%. Najbardziej zanieczyszczone są wody pozaklasowe, ponieważ procent ich skażenia wynosi aż 60% – wody te w żadnym stopniu nie nadają się do wykorzystania. W Polsce przeważają wody klasy drugiej oraz trzeciej, a tylko klasa pierwsza zdatna jest do picia. Pozostałe klasy nadają się np. do podania zwierzętom lub wykorzystania rekreacyjnego w postaci kąpieliska.

 

Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie wód w Polsce znajduje się na stosunkowo wysokim poziomie, dlatego też warto dowiedzieć się, co jest tego przyczyną. Do ich zakażenia dochodzi w momencie, gdy w jakikolwiek sposób zostaje naruszony ich skład oraz jakość, przez co są one niezdatne do picia oraz podania zwierzętom. Rodzaje zanieczyszczeń wód można podzielić ze względu na:

  • pochodzenie – naturalne lub sztuczne,
  • stopień szkodliwości – bezpośrednio szkodliwe i pośrednio szkodliwe,
  • źródło – punktowe, powierzchniowe lub obszarowe, liniowe lub pasmowe,
  • trwałość zanieczyszczeń – rozkładalne, nierozkładalne, trwałe.

Jak można zauważyć, czynniki wpływające na zanieczyszczenie wód są naprawdę różne. Przyczynia się do tego zarówno samo zanieczyszczenie atmosfery, jak i również ścieki, odpady komunalne i przemysłowe, transport wodny i lądowy, a także rolnictwo. Nie da się ukryć, że dużą rolę w zanieczyszczeniu wód odgrywa człowiek. Jaki posiada on wpływ na zanieczyszczenie wód w kraju?

 

Wpływ człowieka na zanieczyszczenie wód

Człowiek jest jednym z czynników wpływających na zanieczyszczenie wód, a także na cały ekosystem. W dobie rozwiniętego przemysłu, skażenie to niestety stale się zwiększa, dlatego warto zrozumieć, jaki posiada się na to wpływ i co można zrobić, by choć w minimalnym stopniu zahamować stale generujące się zanieczyszczenia. W jaki sposób do skażenia wód przyczyniają się ludzie?

Wzmożona produkcja, generowane przez środki transportu spaliny, wspomniane już rolnictwo, a także wzrost liczby ludności – to tylko kilka czynników, które przyczyniają się do zakażeń wód oraz ekosystemu przez człowieka. Warto uświadomić sobie, że problem ten jest naprawdę istotny i należy szybko podjąć kroki, które pozwolą zahamować ten proces. Lekceważenie problemu nie przyniesie pozytywnych skutków, a wręcz przeciwnie – znacznie wpłynie na życie człowieka i będzie mocno dla niego odczuwalne.

 

Jak zmniejszyć zanieczyszczenie wód?

Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że największe wody w Polsce, czyli zarówno morze, jak i również jeziora oraz rzeki są bardzo zanieczyszczone. Z tego powodu warto zacząć zastanawiać się jak zmniejszyć zanieczyszczenie wód. Co można zrobić w tym kierunku?

Sposobów na zahamowanie zanieczyszczeń jest naprawdę sporo. Pierwszym krokiem, który może podjąć każdy człowiek, jest racjonalne gospodarowanie wody. Można powiedzieć, że jest to towar deficytowy, dlatego ograniczenie w jej stosowaniu może przynieść zauważalne dla środowiska efekty.

Kolejnym ważnym krokiem w zmniejszeniu zanieczyszczenia wód jest budowa oczyszczalni ścieków oraz stała modernizacja tych już istniejących. Sadzenie drzew w okolicach zbiorników wody, czy nawet segregacja odpadów i wyrzucanie ich w miejscach do tego przeznaczonych to czynniki, które również mogą wpłynąć na poprawę jakości wód.

Ostatnim już czynnikiem, który może poprawić jej jakość jest montaż filtrów do wody w domu lub zakup urządzenia, jakim jest dystrybutor wody pitnej. Urządzenie to dodatkowo oczyszcza wodę i sprawia, że jej jakość jest jeszcze lepsza. Ponadto, dzięki niemu można uzyskać wodę w dowolnej postaci – gorącej, która nadaje się do zrobienia kawy lub herbaty oraz chłodnej.

Jakie są klasy jakości wody w Polsce?

Woda w Polsce dzieli się na trzy klasy jakości. Pierwsza klasa to najczystsza woda, tylko z 1% skażeniem. Kolejne dwie klasy to woda z wyższym poziomem skażenia: 6% i 33%. Wody pozaklasowe mają aż 60% skażenia i nie nadają się do picia.

Co przyczynia się do zanieczyszczenia wód w Polsce?

Zanieczyszczenie wód w Polsce wynika m.in. ze skażenia atmosferycznego, ścieków, odpadów komunalnych i przemysłowych, transportu wodnego i lądowego, a także rolnictwa. Dużą rolę odgrywa działalność człowieka.

Dlaczego montaż filtrów do wody lub dystrybutora ma znaczenie?

Montaż filtrów do wody lub dystrybutora wody pitnej poprawia jakość wody poprzez jej oczyszczenie.

3 KROKI DO DARMOWEGO TESTU

Done

Wybierz
produkt

Done

Wypełnij formularz

Done

Wyślij
prośbę

Done

Szczęśliwi pracownicy

POZOSTAŁE ARTYKUŁY