Jakie są rodzaje wód podziemnych?

Które z nich nadają się do wydobycia?

Co dowiesz się z artykułu:

Woda odgrywa niezwykle istotną rolę i to nie tylko w życiu człowieka, ale i również wszystkich innych istnień, które funkcjonują na Ziemi. Znajduje się ona w prawie wszystkich narządach człowieka, jednakże można ją spotkać również w zasobach Ziemi – aż 71% planety pokrytych jest wodą. Zasoby wodne można podzielić na dwa rodzaje: wody powierzchniowe, czyli morza, rzeki, jeziora i oceany, a także wody podziemne, którym zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej, gdyż stanowią cenne źródło wody słodkiej. Jakie rodzaje wód podziemnych występują na świecie? Które z nich można spotkać w Polsce? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać, czytając poniższy wpis.

 

wody podziemne w polsce rodzaje

Co to są wody podziemne?

Na wody podziemne składają się wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią Ziemi. Cechuje je bardzo duża zawartość minerałów, a także duży stopień czystości. Można znaleźć je przede wszystkim w próżniach i szczelinach skalnych. Mianem tym określa się także wody gruntowe, które pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem. Rodzaje wód podziemnych w Polsce są bardzo rozbudowane, dlatego warto poznać najważniejsze z nich.

 

rodzaje wód podziemnych w polsce

Jakie są rodzaje wód podziemnych?

Wody podziemne stanowią na świecie dość spory procent słodkich zasobów wodnych – wynosi on aż około 31,4%. Ten typ wody można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy z nich wyróżnia się ze względu na sposób ich powstawania. W tym przypadku można wymienić:

  • Wody infiltracyjne – powstają poprzez przesiąkanie wody w warstwach skalnych i szczeliny w glebie;
  • Wody kondensacyjne – powstają poprzez skraplanie pary wodnej w warstwach gruntu;
  • Wody reliktowe – to wody uwięzione w warstwach skalnych. Z uwagi na ten fakt, przez długi okres czasu nie miały kontaktu z otoczeniem;
  • Wody metamorficzne – to wody powstałe w procesie dehydroksylacji;
  • Wody juwenilne – to inaczej wody z wnętrza Ziemi. Powstają w wyniku krzepnięcia magmy.

Podział ze względu na pochodzenie nie jest jedyny. Wody podziemne dzieli się również według głębokości zalegania. Z uwagi na to wyróżnia się następujące rodzaje wód podziemnych:

  • Wody przypowierzchniowe (zaskórne) – występują tuż pod powierzchnią ziemi. Z uwagi na fakt, że znajdują się najpłycej, mogą być mocno zanieczyszczone, co sprawia, że nie nadają się do spożycia;
  • Wody zawieszone – nie wnikają głębiej, a ich zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i procesu parowania;
  • Wody gruntowe – to wody, które są oczyszczone i nadają się do spożycia, ze względu na proces infiltracji. Lokalizuje się je pod powierzchnią ziemi, poniżej strefy saturacji. Wypełniają pęknięcia w skałach;
  • Wody wgłębne – występują w warstwach skał słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych. Obszar, na jakim występują te wody, można podzielić na trzy rodzaje: strefę zasilania, spływu oraz drenażu.
  • Wody głębinowe – znajdują się głębiej pod powierzchnią Ziemi. Nie uczestniczą w cyklu hydrologicznym, a ich zasoby nie są odnawialne.

 

Jakie są wody podziemne w Polsce? Rodzaje

Polska bogata jest w wody podziemne, które występują w skałach. Stanowią one jedno z najistotniejszych źródeł zasilania rzek, a także jezior w tym kraju. W wielu miejscach w Polsce występują wody siarczanowe, mineralne, a także solanki. To smaczne, bogate w cenne dla człowieka pierwiastki, którym często przypisuje się właściwości zdrowotne. Warto wybrać się do, chociażby jednej miejscowości, która może zaoferować zasoby wodne tego rodzaju. Powstałe w nich pijalnie wody dają możliwość skosztowania wód z różnych zasobów, co stanowi ciekawe doświadczenie dla dzieci oraz dorosłych. Kosztując ich, można zauważyć, że każdy napój posiada zupełnie inne walory smakowe – warto poszukać swojego ulubionego.

 

Jakie są źródła zasilania wód podziemnych?

Wody podziemne zasilane są w procesie infiltracji, którą z kolei można podzielić na dwa sposoby: bezpośrednio oraz pośrednio. Podczas pierwszego z nich woda wsiąka do warstwy wodonośnej, bezpośrednio z powierzchni, natomiast podczas drugiego przepływa z innych warstw wodonośnych.

Rodzaje ujęć wód podziemnych są bardzo rozbudowane, a same wody podziemne stanowią cenne źródło słodkiej wody, którą kolejno można spróbować w uzdrowiskach lub kupić w sklepach. Nie tylko dystrybutory wody oferują smaczny napój, który pozwala na nawodnienie organizmu i prawidłową pracę narządów.

Co to są wody podziemne?

Wody podziemne to wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi, charakteryzujące się dużą zawartością minerałów i wysoką czystością, przeważnie obecne w szczelinach skalnych i próżniach.

Jakie są rodzaje wód podziemnych?

Wody podziemne można podzielić ze względu na sposób powstawania, takie jak wody infiltracyjne, kondensacyjne, reliktowe, metamorficzne i juwenilne. Mogą być także klasyfikowane według głębokości zalegania, jak wody przypowierzchniowe, zawieszone, gruntowe, wgłębne i głębinowe.

Jakie są źródła zasilania wód podziemnych?

Wody podziemne są zasilane procesem infiltracji, który może być bezpośredni lub pośredni. Bezpośrednia infiltracja polega na wsiąkaniu wody do warstwy wodonośnej z powierzchni, a pośrednia na przepływie z innych warstw wodonośnych.

3 KROKI DO DARMOWEGO TESTU

Done

Wybierz
produkt

Done

Wypełnij formularz

Done

Wyślij
prośbę

Done

Szczęśliwi pracownicy

POZOSTAŁE ARTYKUŁY